За СНЦ "Клуб за спортен риболов Гларус"
СНЦ "Клуб за спортен риболов Гларус"
Аква екологичен риболовен туризъм.

СНЦ “Клуб за спортен риболов Гларус” е създаден да се грижи за развитието и охраната на рибната фауна; да създава условия за упражняването и развитието на риболовния спорт и спортно-състезателната дейност като ги организира и ръководи. Клуба защитава обозначимите интереси на риболова като културни, екологични и спортни ценности, почиващи на научните екологични принципи.

Клуб за спортен риболов Гларус възпитава членовете си в любов към родната природа, популяризиране на природозащитните идеи и принципи на сдружението. Една от основните цели на клуба е да сигнализира държавните институции за необходимостта от решаването на неотложни екологични проблеми на рибното стопанство и свързаните с него спортове.

Клубът работи за възстановяване, развитие и утвърждаване на националните традиции в риболовното дело и спорт, както и свързаното с тях опазване и поддържане на екологично равновесие в дивия животински свят.

Риболовният туризъм допълва значително курортите и хотелите по Българското Черноморие. Той е опит за хармонично съжителство между рибарите и природната среда, чрез създаването и опазването на природни, исторически, културни и традиционни ценности за региона. Говорейки за риболовен туризъм, имаме предвид приемането на хора, които не са част от екипажа на лодката. Професионални рибари ще споделят своя опит и ще демонстрират своите умения с гостите (туристи, които се интересуват от основна информация, свързана с рибилова). Крайната цел е да се предложи анимация на гостите, като те участват в т.нар. "ХВАНИ-ПУСНИ" дейности, чрез които ще се докоснат до бита и труда на рибарите, да бъдат информирани защо е нужно да се повиши грижата за опазване на популациите от застрашени морски видове и разумно да се използват морските ресурси. Наред с демонстрациите на риболовни дейности и услуги, свързани с риболова, гостите ще се информират и за историческите, археологическите,екологичните, и културни ценности в региона. Риболовните екскурзии са с различна продължителност и туристите винаги се връщат на мястото, от където са тръгнали. Те ще се извърщват в акватория на територията на МИРГ "ПОМОРИЕ - НЕСЕБЪР", като за базисно пристанище ще бъде използвано пристанище Несебър. Избора на плавателен съд е направен след внимателно и дълго проучване на предлаганите на пазара, съобразен е с изискванията на ИА Морска администрация и е с най висока степен на сигурност както за туристите така и за екипажа.

2015 © СНЦ „Клуб за спортен риболов Гларус“. Всички права запазени!

Оперативна програма за развитие на сектор Рибарство /2007-2013/. Приоритетна Ос 4 „Устойчиво Развитие на рибарските области”. Проект BG011MIRGPN2.2/05
Договор за предоставяне безвъзмездна финансова помощ с № 460/10.11.2014 г.
„Аква екологичен риболовен туризъм“
Проектът се финансира от Европейския фонд за рибарство и Република България
Инвестиране в устойчиво рибарство