Информация за контакт с нас
СНЦ "Клуб за спортен риболов Гларус"

гр. Несебър
Марина Несебър
Facebook: Barracuda Tour Fishing
тел. +359 893 41 84 06
E-mail: glarus_ksr@abv.bg
dynamix theme

Форма за контакт

2015 © СНЦ „Клуб за спортен риболов Гларус“. Всички права запазени!

Оперативна програма за развитие на сектор Рибарство /2007-2013/. Приоритетна Ос 4 „Устойчиво Развитие на рибарските области”. Проект BG011MIRGPN2.2/05
Договор за предоставяне безвъзмездна финансова помощ с № 460/10.11.2014 г.
„Аква екологичен риболовен туризъм“
Проектът се финансира от Европейския фонд за рибарство и Република България
Инвестиране в устойчиво рибарство