Профил на купувача
Профил на Купувача
СНЦ "Клуб за спортен риболов Гларус"

20.03.2020

ПУБЛИЧНА ПОКАНА за Доставка на in situ мониторингово оборудване за измерване състоянието на морската вода

Отговори по постъпили запитвания във връзка с провеждане на процедура по "Доставка на "in situ" мониторингово оборудване за измерване състоянието на морската вода"

Документация

 

 

АРХИВ

14.05.2019

ПОКАНА за заявяване на интерес за изпълнение на услуга с предмет:

  1. Наръчник за потребители и собственици на плавателни съдове за развлечение, които се интересуват от посещение на пристанищата на Югозападно Черноморие, с подчертано позоваване на пристанище Бургас.
  2. Туристически пътеводител и Дигитална туристическа карта
  3. Координиране създаване на „Туристически пътеводител и Дигитална туристическа карта“ и на „Наръчник за потребители и собственици на плавателни съдове за развлечение, които се интересуват от посещение на пристанищата на Югозападно Черноморие, с подчертано позоваване на пристанище Бургас

19.11.2018

ПУБЛИЧНА ПОКАНА за доставка на средноскоростен пътнически кораб за крайбрежно плаване, с хибридно задвижване

Декларация на кандидата по чл. 12, ал. 1 от ПМС 160

Договор

Заповед за откриване на процедура

Техническа спецификация

Форма за оферта

ПУБЛИЧНА ПОКАНА за доставка на средноскоростен пътнически кораб за крайбрежно плаване, с хибридно задвижване

Декларация на кандидата по чл. 12, ал. 1 от ПМС 160

Договор

Заповед за откриване на процедура

Техническа спецификация

Форма за оферта

 

 

Публична покана за доставка на средноскоростен пътнически кораб за крайбрежно плаване, с хибридно задвижване

Декларация на кандидата по чл. 12, ал. 1 от ПМС 160

Договор

Заповед за откриване на процедура

Техническа спецификация

Форма за оферта

2015 © СНЦ „Клуб за спортен риболов Гларус“. Всички права запазени!

Оперативна програма за развитие на сектор Рибарство /2007-2013/. Приоритетна Ос 4 „Устойчиво Развитие на рибарските области”. Проект BG011MIRGPN2.2/05
Договор за предоставяне безвъзмездна финансова помощ с № 460/10.11.2014 г.
„Аква екологичен риболовен туризъм“
Проектът се финансира от Европейския фонд за рибарство и Република България
Инвестиране в устойчиво рибарство